Oct 18, 2012

Zaczynamy. Jest to n. próba pisania bloga, ale może teraz dzięki wygodzie (przynajmniej takie jest pierwsze wrażenie) używania scriptograma może się uda pisać systematycznie.